Click Here to Make "Smartgk.info" Your Home Page
 

 

 
 

വീടിനൊരു പേര് വേണ്ടേ  http://malayalam.webdunia.com/img/cm/searchGlass_small.png

 

http://malayalam.webdunia.com/articles/0807/11/images/img1080711031_1_1.jpg

   

വീടിനൊരു പേരിടുന്നത് മക്കള്‍ക്ക് പേരിടുന്നതിനോളം തന്നെ പ്രാധാന്യമുള്ള സംഗതിയാണ്. വീടിന് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് ഇട്ടാല്‍ പോരേ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരും ഉണ്ടാവും. വീടിന് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് നല്‍കിയാല്‍ മതി. എന്നാല്‍, അനുയോജ്യമായ പേരാണെങ്കില്‍ ഗൃഹത്തില്‍ ഐശ്വര്യം നിറയുമെന്ന് ജ്യോതിഷ വിദഗ്ധര്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

ഗൃഹനാഥന്‍റെ നക്ഷത്രവുമായും രാശിയുമായും പൊരുത്തമുള്ള വീട്ടുപേരാണ് നല്ലത്. തറവാട്ട് പേരുപയോഗിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഇത് പ്രായോഗികമാക്കാനാവില്ല എന്ന ന്യൂനതയും ഉണ്ട്. രാശിയും അതിന് യോജിക്കുന്ന പേരിന്‍റെ ആദ്യാക്ഷരങ്ങളും ചുവടെ നല്‍കിയിരിക്കുന്നു.

വീടീന്‍റെ രാശി നിര്‍ണയിച്ച് അതിന് അനുസൃതമായും വീട്ടുപേര് നിശ്ചയിക്കാന്‍ സാധിക്കും. ഇതിന് വാസ്തു വിദഗ്ധരുടെ സഹായമാണ് തേടേണ്ടത്.

രാശിയും യോജിക്കുന്ന അക്ഷരങ്ങളും 

 

രാശി

അക്ഷരം

 

 

മേടം

, , , ,

 

 

ഇടവം

, , ,

 

 

മിഥുനം

,

 

 

കര്‍ക്കിടകം

, ,

 

 

ചിങ്ങം

, ,

 

 

കന്നി

അം, അ:, ക്ഷ

 

 

തുലാം

, , , ,

 

 

വൃശ്ചികം

, , , ,

 

 

ധനു

, , , ,

 

 

മകരം

, , , ,

 

 

കുംഭം

, , , ,

 

 

മീനം

, , ,

 

സൌപര്‍ണിക

പ്രതീക്ഷ

തീരം

പവിത്രം

നന്ദനം

ശാന്തിതീരം

പൌര്ണമി

ഉദയം

ഗംഗോത്രി

വിഭഞ്ഞിക

സായൂജ്യം

സരോവരം

പാര്പ്പിടം

സാലഭഞ്ഞിക

കൈലാസം

തെജ്ജസ്സു

കാവ്യം

അരുണം

സിന്ദൂരം

ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം

പ്രണവം

മായാമയൂരം

തീര്ത്ഥം

അശ്വമേധം

സൂര്യകാന്തി

മേഘം

വിസ്മയം

പദ്മസരോവരം

വന്ദനം

തപോവനം

ധ്വനി

ഗഗനം

തൃപ്തി

നാദം

ശയനം

മേഘമല്ഹാര്

ചൈതന്യം

വ്യോമം

ഹിമം

നിയോഗം

അനന്തം

തിഥി

വ്യൂഹം

വരണം

അഖിലം

ഗമ്യം

രചന

കീര്ത്തി

പ്രസാദം

ശ്രുഷ്ടി

ദിവ്യം

കര്പ്പൂരം

കൃതി

ഭുവനം

സമ്പൂര്ണം

തുഷാരം

ഭാഗ്യം

ജ്യോതി

ഉപവനം

പ്രദക്ഷിണം

ലയം

ഹരിതം

ഉന്നതം

പുണ്യം

മകരന്ദം

അനുപമം

അമരം

അനശ്വരം

പ്രഭാവം

ഉതുംഗം

കാല്പനികം

മോഹനം

ദീക്ഷണ

ദയ

വിപുലം

അനുഭൂതി

വരണം

മുക്തി

ഗോകുലം

ചേതന

കൃപ

ദീപ്തം

ചിരം

മുകുളം

പ്രഭ

ശ്രുഷ്ടി

പാദസരം

ഹിതം

ഓജസ്സ്

സൂര്യഗായത്രി

യാത്ര

സ്വന്തം

ശങ്കുപുഷ്പം

ശൈവം

സ്വപ്നം

സ്വപ്നകൂട്

മാനസം

ചിത്രശലഭം

പൂര്ണം

പാരിജാതം

ചന്ദ്രകമലം

ശിവം

തിലകം

അശ്വം

സ്പടികം

മയൂഖം

പ്രിയം

പ്രസാദം

ഗൌരിശങ്കരം

ചിത്രം

അമൃതം

ദര്പണം

സ്പന്ദനം

യുഗ്മം

മര്മരം

വിശുദ്ധം

ശ്രിംഗം

തപസ്യ

അതിശയം

നവീനം

ത്രിവേണി

സ്വര്ഗം

സംയോഗം

അധിത്യം

പുലരി

വിശ്വം

സമുദ്ര

ആത്മീയം

തരംഗം

മന്ത്ര

കണി

ധവളം

തൃഷ്ണ

വാല്ക്കണ്ണാടി

മനനം

സ്വസ്തി

സാധന

അദ്വൈതം

പ്രജ്ഞ

ധന്വതരി

ഘനശ്യമം

തമസ്

മോക്ഷം

സ്വസ്തികം

ഉപാസന

വിഭൂതി

ആഭിജാത്യം

സുദര്ശനം

അനന്യം

ധ്യാനം

പര്ജന്യം

സരയു

വൈഷ്ണവം

           

വീടുപേര്‍/Malayalam house names  

ശ്രവിയ

റോസ് കോട്ടേജ്

സ്നേഹതീരം

ഓം

സോപാനം

രാഗം

ഗണേശ കൃപ

ശ്രീരാഗം

അക്ഷര

വൃന്ദാവന്‍/വൃന്ദാവനം

ഇല്ലം

ഐശ്വര്യം

ശാന്തി വിഹാര്‍

കാര്‍ത്തിക

സ്നേഹനിലയം

വൈഷ്ണവി കൃപ

കൃഷ്ണ കൃപ

പൂര്‍ണിമ

സ്നേഹകുടീരം

അമ്പാടി

നീലാംബരി

കീര്‍ത്തന/കീര്‍ത്തനം

ശ്രീ നികേതന്‍

ഈണം

പഞ്ചവടി

നിരവ്യയ

നന്ദവനം

വസന്ത വിലാസം

ദ്വാരക

ഗീതം

വൈഷ്ണവം

ശ്രീലക്ഷ്മി

കൃഷ്ണന്ജന

പടിപുര

സുധര്‍മ

കുടില്‍

നിലവിളക്

പാലാഴി

കരുണ

വീണ നാദം

വിചിത്രവീണ

ലാവണ്യം

ചിത്രവീണ

വയ്കുന്‍ടം

കൂട്

വീണശ്രീ

സംഗീതം

തുഷാരം

മോഹനവീണ

കൃപാലയം

പരിശുദ്ധം

മയുരം

രുദ്രവീണ

ശിശിരം

മയുരവീണ

വൈനിക

ആലയം


Rare and best Sanskrit names for houses, apartments, flats and villas

House names for alphabet A

 • Athulyam-Incomparable
 • Advaitham-Non duality
 • Aaditya-Sun
 • Aishwaryam-Prosperity,wealth
 • Anantham-Infinite,unlimited
 • Abhishekam-Ablution
 • Anaadi-Without beginning
 • Amulyam-Priceless,Excellent
 • Amritham-veritable Nectar
 • Amrithabindhu-A drop of nectar
 • Ambaram-Sky
 • Ashwamedham-A form of sacrifice where a horse is sent around to establish supremacy
 • Aksharam-Indestructable
 • Akshayam-Unlimited
 • Aadidaivam-The supreme god
 • Aadithyavarnam-Luminous like sun
 • Aananthamaya-Full of great happiness
 • Aaradhana-Worship
 • Aarjavam-Simplicity
 • Aashrayam-Sheltor
 • Ayodhya-Kingdom of SreeRama
 • Anamayam-Without miseries
 • Arpanam-Offer
 • Amaravathy-Devendra's place
 • Akshaya-Unlimited
 • Avinash-Imperishable
 • Aravindam-Lotus
 • Achalaprathishtam-Achalaprathishtam
 • Achapalam-Determination
 • Achyutham-The one who does not slip
 • Anjali-Folded hands
 • Anahatham-Unbeaten
 • Athishayam-Wonderful
 • Anugrah-Blessings
 • Aashirvad-Blessings
 • Abhijath-Faultless, Transparent
 • Aalok-Light
 • Abhipuj-To adorn,worship
 • Arpitham-Given to God
 • Anutham-The finest
 • Avhni-TheEarth
 • Akshatham-Sundried rice used for blessing the ceremonies
 • Aaradhyam-The one who can be worshipped by everyone
 • Akshaya Pathram-A pot gives the unending supply of food


House names for alphabet B

 • Bhavana-emotions/feelings
 • Bhuvana-Home
 • Bodhi-Enlightenment,supreme knowledge
 • Brahmaputhra-The river Brahmaputhra
 • Bhagavath-Lord
 • Bhavan-Home
 • Bodha Gaya-Place were Budha got Enlightenment
 • Bhadram-Goodness
 • Bhavani-Goddess Parvathi
 • Bhageeratham-River Ganga
 • Bhagyam-Blessing/Luck
 • Bilahari-A Raaga
 • Bansuri-flute-Musical Instrument
 • Badrikashram-Famous pilgrim center in India


House names for alphabet C

 • Chethana-The living force
 • Chithanya-Energy,enthusiasm
 • Chinmayam-Full of consciousness
 • Chandrodayam-Moon rise
 • Chandrabimbam-Moon
 • Chandanam-Sandal
 • Charutha-Loveliness
 • Champakam-A flower
 • Chilanka-Musical Instrument worn by the dancer
 • Chidambaram-Lord


House names for alphabet D

 • Dwaraka- Sreekrishna's kingdom
 • Dhvani-Sound
 • Deepthimantham-Glowing
 • Devalayam-Temple
 • Deva Deyam-Given by god
 • Dharmashethram-A place for pilgrimage
 • Devalokam-Place of Deva's
 • Devatharu-One of the five devine trees
 • Devikripa-Compassion from the goddess


House names for alphabet G

 • GangaSagaram-The banks of Ganges
 • Gaandivam-Bow of Arjuna
 • Gokulam-Place of UnniKrishna
 • Gurukripa-Compassion from the Guru


House names for alphabet H

 • Harichandanam-One of the five devine trees
 • Havishaa-Offerings
 • Harsham-Joy
 • Hridyam-Pleasing to the heart
 • Hemantham-A season
 • Heman-Gold


House names for alphabet I

 • Indradhanu-Rainbow
 • Indraprastham-Kingdom of Pandava's
 • Indrajalam-Magic
 • Indeevaram-Blue Water Lilly


House names for alphabet J

 • Jyothsana-Moonlight
 • Janani-Mother
 • Jyothishmathi-Luminous


House names for alphabet K

 • Kavyam-The poetry
 • keerthi-fame
 • Kosalam-Rajadhani of SreeRama
 • kausthubham-one of vishnu's jewels
 • Krishnaprabha-Grace of Krishna
 • Kailasam-Mountain in Himalaya,home of shiva
 • Krishnakripa-Compassion from the lord Krishna
 • Keerthanam-Chanting
 • Kaivalyam-Isolation of pure awareness
 • Kudumbam-Family


House names for alphabet L

 • Lakshya-Aim


House names for alphabet M 

 • MithilaKingdom of Janaka
 • Mandiram-temple
 • Madhavam-Krishna
 • Mayoora-Peacock
 • Mahima-Glory
 • Moksha-The liberation
 • Mangalam-Auspiciousness
 • Mandaram-One of the five devine trees
 • Meghamala-Clouds
 • Manorath-Wish
 • Mamatha-The feeling of attachment toward with and kin
 • Mukthi-Salvation


House names for alphabet N

 • Naadam-Sound
 • Neelambujam-Blue Water lilly
 • Nithyam-always
 • Ninadam-Sound
 • Niyatham-Discipline
 • Nirvana-Free from personal soul from the physical world
 • Nivas-Residence
 • Niranjanam-Pure,free from falsehood
 • Nibodhitha-having been enlightened
 • Niveditham-Dedicated
 • Nirathisayam-Incomparable


House names for alphabet O 

 • Om-Pranavam
 • Omkar-Om


House names for alphabet P 

 • Pranavam-The OMkara
 • Pavithram-Sanctified
 • Poornam-Complete
 • Pragathi-Progress
 • Pranidhaana-Dedication
 • Prarthana-prayer
 • Punnyam-Purification acquired by pious activities
 • Param-The highest,the utmost
 • Parijaatham-An auspicious tree in Devalokam
 • Padmadalam-Lotus petals
 • PunnyaPhalam-The result of the pious work
 • Punnya kritham-of those who performed pious activities
 • Panchajanyam-Conch of Krishna
 • Peethambaram-The Yello silk lord krishna wears
 • Pramodam-Happiness
 • Pournima- Full moon day
 • Parimalam-Pleasant smell
 • Prasadanam-Calming, Tranquilizing, clarification
 • Parisudham-Purified


House names for alphabet R

 • Rachana-structure,construction
 • RadhaMadhavam-Radha and Krishna
 • Rithu-season
 • Raghu Nandanan-Lord Rama


House names for alphabet S 

 • Sangeeth-Music
 • Sathvik-In goodness
 • Saadhana-Practice
 • Susmitham-Endowed with good smiles
 • Sukritham-good deeds
 • Saugandhikam-Night blooming lotus
 • Sarasiruham-Lotus
 • Sarithpathi-Ocean
 • Swasthi-all peace
 • Sudarshanam-Good scene
 • Sopanam-Staircase
 • Sapthabhi-Seven stringed flute
 • Sooryatanaya-The river Yamuna
 • Shanthi-Peace
 • Shakthi-Strength
 • Samveganam-Intense
 • Shivam-Lord Shiva
 • Sreekaram-Causing prosperity
 • Sreenikethan-House with Prosperity
 • Sreelakam-Place where Goddess resides
 • Suryakantham-A kind of flower
 • Suryanshu-Sun Beam
 • Shubham-Good
 • Saubhagyam-Loveliness
 • Subhashish-Good Wishes
 • Shubhanam-Good looking
 • Sabarisam-Lord Ayyappan
 • Sahasrajitham-Victor of thousands
 • Sameeram-Breeze
 • Samrudham-Plenty
 • Sarangi-Musical Instrument
 • Saketham-Ayodhya


House names for alphabet T

 • Tejomayam-full of effulgence
 • Thejorashi- effulgence
 • Tathvavith- The knower of the absolute truth
 • Tathvanjaanam- knowledge of the truth
 • TathPrasadam- By his grace
 • Tapas- Sustained effort
 • Tapasya- Tapasya
 • Tarangini- River
 • Tripathagaa- River Ganga
 • Tripthi- Satisfaction
 • Thejus-Radiant energy
 • Tanmay-Absorbed
 • Tusharam-Snow
 • Tamburu-Musical Instrument
 • Tarak-Star


House names for alphabet U

 • Uthkrishtam-Excellent
 • Uthamam-The best
 • Upanishad-The philosophical part of vedas
 • Upasana-Worship
 • UmaMaheshwar-Parvathy and Siva
 • Utkarsh-Prosperity
 • Ushas-Morning
 • Ujjval-Radiant
 • Urvi-Earth
 • Unnathi-Prosperity
 • Udayam-Rising


House names for alphabet V

 

 • Vrindavanam-Place of Krishna and Radha
 • Vaikuntam-Lord Vishnu's place
 • Vedaanth-Vedic method of self realisation
 • Vaaridhara-Cloud
 • Vasantham-Spring
 • Vishnupadi-Ganga
 • Vallaki-Veena
 • Vandanam-Adorable
 • Vasudha-Earth
 • Vasundhara-Earth
 • Vaisharad-Luidity, purity
 • Vismay-Wonder
 • Varada-One who is granting boons, goddess
 • Vibhoothi-The devine power
 • Vishwas-Faith
 • Vijay-Victory


House names for alphabet Y

 • Yashus-Glory

HOUSE NAME

MEANING

Aabharana

Jewel

Aalayam

Home

Aastha

Faith

Aavaas

Home

Akshi

Existence

Alakananda

 

Alakapuri

A mythical city in the Himalaya

Ambar

Sky

Amrita

Full of nectar

Anmol

Priceless

Bansuri

Flute

Bhavan

Home

Bheem

Tremendous

Bhuvana

The earth

Bhuvi

Heaven

Cauvery

A river

Chaaya

Shadow

Chahna

Love

Chaman

Garden

Chameli

A creeper with flowers

Champa

A flower

Chitra

Painting

Chitrita

Beautiful, Decorated

Darpana

Mirror

Daryia Ka Samnaye

near the sea

Daya

Merciful

Deepa

A lamp

Dhanya

Thankful, Lucky

Divya

Divine

Divyajyothi

Divine light

Divyasree

Divine

Dwaraka

Holy city where Sri Krishna lived

Dwarakapuri

Holy city where Sri Krishna lived

Ekaa

Goddess Durga

Ekaparnika

Goddess Durga

Ekta

Unity

Ela

Earth

Elina

Pure, Intelligent

Esha

Desires and Pleasures

Eta

Luminous

Falguni

Beautiful

Forum

Fragrance

Fulki

Spark

Fullan

Blooming

Fulmala

Garland

Gajra / Gajara

Garland of flowers

Ganesa

Good luck

Ghar

house

Ghar Ka Kismet

house of luck

Ghar Meta Ghar

home sweet home

Gina

Silvery

Ginni

Precious gold coin

Godavari

A river

Gokul

A village near Mathura

Gokulam

A village near Mathura

Hamara Ghar

our house

Hansamala

A line or row of swans

Hastinapuri

Capital city of Mahabharata

Hem

Gold; Lord Buddha

Hemaadri

Mountain of gold

Hemaprabha

Golden light

Hima

Snow

Himalaya

A great mountain

Idha

Insight

Iha

Wish

Ihita

Desire

Ijaya

Sacrifice

Ila

Earth

Illam

Home

Irder Au

come in

Iyla

Moonlight

Jagat

World

Jahan

World

Jaitashri

Name of a music raaga

Jatan

Nurturing

Jatasya

The Ocean

Kaajal

Muscara

Kadamba

Name of a tree

Kadambini

Clouds

Kalpana

Imagination

Kanchan

Gold

Karishma

Miracle

Kaveri

A river

Kavya

Poem

Kubsurat

beautiful

Kusum

Flower

Laabha

Profit

Ladhi

Sangeet

Lakshita

Distinguished

Lakshya

Target

Lalam

Jewel

Lata

Creeper

Lumbini

Birthplace of Buddha

Maanika

Ruby

Mala

String

Malashree

An early evening melody

Mamata

Love, Affection

Maya

Illusion

Megh

Cloud

Mera Ghr

my house

Mithila

Birthplace of Sita Devi, worshipped in India as wife of Lord Rama

Mithilapuri

Sita Devi's birthplace - also see Mithila

Nabanipa

A new flower

Nakshatra

Pearl

Nakti

Night

Namaste

welcome

Narmada

Name of a river

Navita

New

Nidhi

Wealth

Nikunj

Bower, Birds nest

Nilaya

Home

Nithya

Eternal

Nivas

Dwelling place

Nivriti

Bliss

Niyati

Destiny

O Ander Aya

enter

Oditi

Dawn

Om

Sacred Hindu symbol

Onella

Light

Oni

Shelter

Padma

Lotus

Padmalaya

Lake of lotuses

Paras

A miraculous stone which turns anything in touches into gold

Pavitra

Pure

Phul Ka Bagicha

flower garden

Phul Mahal

flower palace

Piyali

A tree

Pooja

Prayer

Poonam

Full moon

Prabha

Light

Prakriti

Nature, Beautiful

Prarthana

Prayer

Prateeksha

Good hope

Prem

Love

Punit

Holy

Pushpak

Vehicle of Lord Vishnu

Rachana

Creation

Raga

Melody

Ragini

Melody

Raja Ka Mafat

luxurious

Rochi

Light

Rohana

Sandalwood

Ronak

Brightness, Radiance

Rukma

Gold

Rupal

Made of silver

Ruth

Season

Saachi

Truth

Saagar

Ocean

Saanjh

Evening

Sahira

Mountain

Sahitya

Literature

Sahoj

Strong

Sana

Praise

Sannidhanam

Holy place, Temple

Sannidhi

Holy place, Temple

Shanthi

Peace

Shanti Ghar

peaceful home

Shasan

 

Shubh

Fortunate, Good luck

Souparnika

A river

Srishti

Creation

Sweta

Fair, White

Syamantak

A jewel of Lord Vishnu

Taj

Crown, Jewel

Tamanna

Wish

Tamasa

A river, Darkness

Tapani

The river God Avari

Taraka

Star

Tejal / Tejas

Bright

Tejasvi

Energetic

Tusti

Peace, Happiness

Udaya

Dawn

Ujas

Bright, Shining

Ujhala

Light

Ujjayini

An ancient city

Utpal

The beginning

Uttam

Best

Vaikunta

Heaven

Vaisaka

A season

Vajra

Diamond

Valli

Creeper

Vanalika

Sunflower

Vanani

Forest

Vandana

Adoration

Vanmala

Wild flower garland

Vara

Blessing

Vasant

Spring

Vimal

Clean

Vrishab

Excellent

Yahvi

Heaven, Earth

Yamini

Nocturnal

Yamuna

Holy river

Yashica

Success

Yashila

Famous

Yukta

Idea

 

 

 

  Copyright 2013 Smart GK. All Rights Reserved.                                 

hit counter